Apie komandiruotes ir dienpinigius

2015 09 01

Komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įmonės vadovo įsakymu atlikti darbo funkcijas, užmemzti naujus ryšius ar kelti kvalifikaciją.

Komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgiau kaip 183 kalendorinėms dienoms (neįskaitant kelionės laiko) įmonės vadovo įsakymu.

Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta:  komandiruotės tikslas;  komandiruotės vieta (vietos); komandiruotės trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į kelias užsienio valstybes – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė); numatomų apmokėti išlaidų rūšys.

Dienpinigiai gali būti mokami tik už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos ir parvykimo į ją dienas).

Sąnaudomis negali būti pripažįstamos išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į už apgyvendinimo paslaugas išrašytus apskaitos dokumentus: dažniausiai tai maitinimas. Tačiau maitinimo išlaidas galima dengti iš mokėtinos dienpinigių sumos.

Dar labai svarbu paminėti, kad dienpinigiai gali būti apmokestinami. Svarbiausia atkreipti dėmesį i darbuotojo darbo užmokestį, kuris vyksta į komandiruotę.

Diepinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes (galioja nuo 2015.07.01):

1.Mėnesio darbo užmokestis neviršija 422,50 Eur sumos ir  apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. darbo užmokesčio, dienpinigiai neapmokestinami.

2.Mėnesio darbo užmokestis neviršija 422,50 Eur sumos ir  apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. darbo užmokesčio, tai viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

3.Mėnesio darbo užmokestis viršija 422,50 Eur sumą, tai visa dienpinigių suma gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Dar būtinai neturi būti lygus darbo užmokestis 422,50 Eur sumai, bet būtinai didesnis.

Nuo 2010 m. balandžio 28 d.  Įsigaliojo tokie pasikeitimai: ne vėliau kaip paskutinę dieną iki komandiruotės pradžios išmokėti darbuotojui avansą – ne mažiau kaip 50 proc. numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Jeigu darbdavys nori, kad būtų palikta anksčiau galiojusi tvarka, turi būti visa tai numatyta darbo sutartyse su darbuotojais.

{ 9 kart komentuota… skaitykite komentarus arba įdėkite naują }

Justina 2017 08 01 16:50

Sveiki, jei darbuotojo komandiruote trunka puse darbo dienos, likusia dali – darbo vietoje, pagal ka ir kiek darbdavys turi moketi/nemoketi dienpinigiu? Jei 1d komandiruote LR gali buti neforminama, ar mokami dienpinigiai, kur imones dokumentuose turi atsispindeti, kad jis ne darbo vietoje?
Dekoju

Virginija 2017 02 08 16:00

Sveiki,
Kuriame norminiame dokumente (iki 2017 m.) galima rasti sąvoką, kad apmokestinama per ataskaitinį mėnesį išmokėtų dienpinigių suma, viršijanti nustatytus dydžius? Būtent, kad MĖNESIO dienpinigių suma, o ne atskiros komandiruotės..

vitalija 2017 01 12 21:43

Jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta vieneto vadovas, mažosios bendrijos vadovas, kuris yra tos bendrijos narys arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų. Ši nuostata netaikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje.
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kada-ir-kam-dienpinigiu-norma-gali-buti-didinama-100-procentu-ir-neapmokestinama-gpm-/10174

Olga 2017 01 12 21:25

Jeigu įmonės vadovas vyksta į komandiruotę Lietuvoje 1-ai dienai (dienpinigiai 2,75Eur), ar galima kaip vadovui mokėti padidintus 100 proc. dienpinigius (5,70Eur)?

vitalija 2017 01 09 22:27

Nustatant, kokio dydžio dienpinigių sumos priskiriamos komandiruočių kompensacijoms, reikia atsižvelgti į tai, kurį mėnesį dienpinigiai buvo išmokėti, t. y. dienpinigių suma, turėtų būti lyginama su mėnesio, kurį šios kompensacijos (dienpinigiai) yra išmokamos, darbo užmokesčiu (darbo sutartyje nustatytu mėnesiniu darbo užmokesčiu ar darbo užmokesčiu, apskaičiuotu taikant valandinį tarifinį atlygį).

Natalija 2017 01 09 16:31

Laba diena
Darbuotojas vyksta į komandiruotę sausio pabaigoje, o dienpinigiai jam išmokami vasario pradžioje. Ar šie dienpinigiai palyginami su sausio mėnėsio atlyginimu apmokestinimo prasme ar su vasario?

Natalija 2017 01 09 16:28

Laba diena
Darbuotojas vyksta į komandiruotę sausio pabaigoje, o dienpinigiai jam išmokami sekančio mėnesio vasario pradžioje. Ar šie dienpinigia yra palyginami su sausio mėnesio atlyginimu apmokestinimo atžvilgiu ar jau su vasario?

vitalija 2016 12 10 22:40

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis MB nario išvykimas iš darbo vietos laikomas komandiruote, todėl jo pagal normas gaunami dienpinigiai neapmokestinami, o normas viršijanti dalis apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Olga 2016 12 10 12:27

O kaip su dienpinigiais? Kada jis gali juos gauti ir kaip apmokestinami?

Naujas komentaras

*

Previous post:

Next post: