Apie komandiruotes ir dienpinigius

2015 09 01

Komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įmonės vadovo įsakymu atlikti darbo funkcijas, užmemzti naujus ryšius ar kelti kvalifikaciją.

Komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgiau kaip 183 kalendorinėms dienoms (neįskaitant kelionės laiko) įmonės vadovo įsakymu.

Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta:  komandiruotės tikslas;  komandiruotės vieta (vietos); komandiruotės trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į kelias užsienio valstybes – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė); numatomų apmokėti išlaidų rūšys.

Dienpinigiai gali būti mokami tik už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos ir parvykimo į ją dienas).

Sąnaudomis negali būti pripažįstamos išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į už apgyvendinimo paslaugas išrašytus apskaitos dokumentus: dažniausiai tai maitinimas. Tačiau maitinimo išlaidas galima dengti iš mokėtinos dienpinigių sumos.

Dar labai svarbu paminėti, kad dienpinigiai gali būti apmokestinami. Svarbiausia atkreipti dėmesį i darbuotojo darbo užmokestį, kuris vyksta į komandiruotę.

Diepinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes (galioja nuo 2015.07.01):

1.Mėnesio darbo užmokestis neviršija 422,50 Eur sumos ir  apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. darbo užmokesčio, dienpinigiai neapmokestinami.

2.Mėnesio darbo užmokestis neviršija 422,50 Eur sumos ir  apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. darbo užmokesčio, tai viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

3.Mėnesio darbo užmokestis viršija 422,50 Eur sumą, tai visa dienpinigių suma gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Dar būtinai neturi būti lygus darbo užmokestis 422,50 Eur sumai, bet būtinai didesnis.

Nuo 2010 m. balandžio 28 d.  Įsigaliojo tokie pasikeitimai: ne vėliau kaip paskutinę dieną iki komandiruotės pradžios išmokėti darbuotojui avansą – ne mažiau kaip 50 proc. numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Jeigu darbdavys nori, kad būtų palikta anksčiau galiojusi tvarka, turi būti visa tai numatyta darbo sutartyse su darbuotojais.

{ 19 kart komentuota… skaitykite komentarus arba įdėkite naują }

Naujas komentaras

Previous post:

Next post: