Posts tagged as:

balansas

Finansinės ataskaitos

2010 kovo 27

Dažnai įmonių vadovai informaciją apie įmonės veiklos pelningumą ar nuostolingumą gauna metams pasibaigus, kai sudaroma metinė finansinė atskaitomybė. Didesnės įmonės sudarinėja tarpines finansines ataskaitas, ypač  kai to iš jų reikalauja bankai ir pan. Pažiūrėkim, ką tos ataskaitos parodo. Pilną finansinę atskaitomybę sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita,  aiškinamasis raštas. Duomenys […]

Skaityti pilną tekstą →