Posts tagged as:

teisės aktai

Teisės aktai reglamentuojantys indvidualios įmonės buhalterijos tvarkymą

2010 kovo 26

Dažniausiai individualios įmonės įstatuose nenumatyta sudaryti įstatymu nustatyta finansine atskaitomybe. Tokiu atveju buhalteriją indvidualios įmonės tvarko vadovaudamosios taisyklėmis patvirtintomis finansu ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574) (2009-12-08 nauja redakcija) Be to joms galioja šie vyriausybės nutarimai: Vyriausybės 1999-06-03 […]

Skaityti pilną tekstą →