VšĮ ataskaitos nuo 2015 m.

2015 09 25

Iki šiol VšĮ teikdavo pelno mokesčio deklaraciją VMI arba prašymą atleisti nuo pelno mokesčio deklaracijos teikimo, taip pat Registrų centrui teikdavo Veiklos ataskaitą ir sudarydavo Balansą bei veiklos rezultatų ataskaitą.

Šiais metais buvo priimti įstatymų pakeitimai, kurie nustato, kad  viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai metinių finansinių ataskaitų rinkinį pateikia Juridinių asmenų registrui. Tokia prievolė taikoma teikiant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines finansines ataskaitas.

Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Pelno mokesčio deklaracija atitinkamai bus teikiama VMI iki birželio 1 dienos, jeigu ją įstaiga privalo pateikti.

 

Naujas komentaras

*

Previous post: