GPM 312 deklaracijos pildymas

GPM 312 deklaracija – tai forma, kurioje pildomos metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms sumos.

Dažnai kyla klausimas ką šioje formoje reikia deklaruoti, ko nereikia, kokį kodą priskirti tam tikram atvejui.

Vienas iš opiausių klausimų ar reikia pateikti duomenis apie antstolius ir advokatus minėtoje deklaracijos formoje ir kaip tai reiktų padaryti ? Jeigu anstoliai yra sudarę sutartį su Jūsų įmone ir išieško skolas Jūsų naudai – šiuo atveju deklaruojamos B klasės pajamos pasirinkus 93 kodą. Tačiau dažnai pasitaikantis klausimas ar reikia deklaruoti sumas, kuriose darbuotojas „turi“ antstolius. Tokių sumų deklaruoti nereikia.  Be to, antstolio patvarkyme nėra nurodoma, kieno naudai (antstolio ar išieškotojo) išieškomos vykdymo išlaidos, taigi išmokantys asmenys neturi galimybių išskirti sumų, priskirtinų antstolių pajamoms.

Dėl advokatų, reikia žiūrėti pagal sąskaitą faktūrą, jeigu advokatas dirba viena, tokiu atveju suma deklaruojasi 93 kodu, tačiau jei sąskaitoje yra adovokatų bendrija, X ir patneriai, tokiu atveju deklaruoti sumos nereikia.

Kaip įmonė turi deklaruoti gyventojui išmokėtą išmoką pagal verslo liudijimą, kai gyventojo veikla pagal verslo liudijimą ir įmonės vykdomą veikla sutampa?

Jeigu gyventojo vykdoma veikla pagal verslo liudijimą ir įmonės vykdomą veiklą sutampa, tokios gyventojo gautos pajamos yra prilyginamos pajamoms, gautoms iš įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą, kurios priskiriamos B klasės pajamoms, nurodant 93 pajamų rūšies kodą.

Daugelis buhalterių dažnai naudoja 70-tą pajamų rušies kodą, kuriam priskiria atvejus, kuriuos nežino kur dėti. Tai klaidingas pasirinkimas, nes šis kodas naudojamas retais atejais. Pvz.: MB savininko paslaugų sutarčiai arba atvejams, kai įmonės nusisamdo žmogų, kuris atlieka vienkartinius darbus ir nepateikia nei indv. veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo.

Taip pat norėčiau priminti kelias naujoves. Visų pirma algos, kurios išmokamos už senus metus GPM 312 deklaracijoje turi būti priskiriamos 04 kodui „Iki 2018m. Gruodžio 31d. apskaičiuotos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išmokėtos 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais“.  Ir dar viena naujovė yra ta, kad darbdaviai mokestiniu laikotarpiu išmokėtas ligos pašalpas už dvi pirmąsias ligos dienas turi nurodyti išmokos kodu 03 (ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *