Pelno mokesčio pakeitimai nuo 2019 m pelno nesiekiančioms įmonėms

Pelno mokesčio pakeitimai nuo 2019 m pelno nesiekiančioms įmonėms  

Pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Panaikinama lengvata dėl 0 proc pelno mokesčio tarifo taikymo pelno nesiekiantiems (VŠĮ, asociacijoms ir t.t.).

Dabar buvo galima, jei mokestinio laikotarpio pajamos iš komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, apmokestinamojo pelno daliai, atitinkančiai 7 250 Eur sumą, taikyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą.

Pelno nesiekiančių įmonių pelno mokestis bus skaičiuojamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Taip pat bus leidžiama taikyti 5 proc. tarifą arba pirmaisiais veiklos metais -0 proc. pelno mokesčio tarifą.

Galima susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, faktiškai patirtomis, einamuosius metus arba numatomomis panaudoti per du vėlesnius vienas po kito einančius metus viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.

Iki šiol buvo galima susimažinti pelną lėšomis, kurios bus panaudotos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai per 5 metus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.